Jak wdrożyć WCAG 2.1

WCAG 2.1

Co to jest “WCAG”?

WCAG znaczy “Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” (ang. “Web Content Accessibility Guidelines”).

To zbiór zaleceń i rekomendacji dotyczących projektowania, tworzenia oraz udostępniania serwisów internetowych. Został opublikowany przez WAI (Web Accessibility Initiative), będącą inicjatywą W3C (World Wide Web Consortium).

Do czego służy WCAG?

WCAG skupia się przede wszystkim na dostępności stron dla osób niepełnosprawnych. Definiuje i przedstawia sposoby w jakie ludzie o różnych niepełnosprawnościach (takie jak wzrokowe, słuchowe, fizyczne, mowy, poznawcze, językowe czy neurologiczne) będą w stanie korzystać z jak największej ilości zawartości stron.

 

WCAG 2.1 opiera się o 4 zasady (POUR):

Postrzegalność (ang. Perceivability) – wszystkie elementy i informacje na stronie muszą zostać przedstawione użytkownikom w zrozumiały dla nich sposób  (nie może być niewidoczny dla żadnego z ich zmysłów)

Funkcjonalność (ang. Operability) – użytkownik musi mieć możliwość korzystania z funkcji strony i operowania interfejsem oraz nawigacją (interfejs nie może wymagać interakcji, jakiej użytkownik nie jest w stanie wykonać)

Zrozumiałość (ang. Understandability) – treści i operacje użytkowników muszą być przez nich zrozumiane (nie może dojść do sytuacji, gdzie użytkownik nie jest w stanie czegoś niezrozumieć)

Solidność (ang. Robustness) – treści i materiały opublikowane przez stronę, muszą być solidne, czyli zrozumiałe i prawidłowo interpretowane przez oprogramowanie i działać poprawnie z technologiami wspomagającymi korzystanie z internetu np. „reader” (wraz z ewolucją tych technologii, powinien ciągle być dostęp do zawartości)

WCAG 2.1

Jakie są główne różnice między WCAG 2.0 i WCAG 2.1?

WCAG 2.1 dodaje 17 nowych rekomendacji (m. in. dotyczących resposnywności stron internetowych oraz orientacji poziomej i pionowej).  Skupiają się też na określeniu odstępów w treści, informowaniu o czasie i występowania sesji oraz dodaje obowiązek zdefiniowania kodów błędów dla każdej niepożądanej akcji na stronie.
 

Web Creations

Realizacje
godne pochwał

Rozbudowany serwis z bogatą ofertą developerską

Rozbudowany serwis z bogatą ofertą deweloperską

Wielojęzyczny serwis internetowy

Zaawansowane narzędzie dokonfiguracji paneli drzwiowych

Portal miejski

Baza próbek wyrobów budowlanych

Portal informacji turystycznej

Portal z rozbudowaną strefądla inwestorów

Zaawansowany portal z wykresamiposzczególnych funduszy

Rozbudowany serwis spółkigiełdowej

Platforma sprzedażowa