„Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych”

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnej technologii precyzyjnej kalibracji obiektów cyfrowych w rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych. Technologia będzie miała szerokie zastosowania rozrywkowe i użytkowe, np.: symulacja gier sportowych, projektowanie wnętrz, edukacja.

 

Całkowity koszt projektu to 466 tys. zł, a planowane dofinansowanie 307 tys. zł.